Fotolexicon, 25e jaargang, nr. 40 (december 2008) (nl)Simon B. Kool: Sem Presser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol25/nr40/f04nl/en

Abstract

De Amsterdamse fotograaf Sem Presser heeft een avontuurlijk leven weten te combineren met de opbouw van een omvangrijk fotografisch oeuvre. Gedurende meer dan een halve eeuw diende hij het vak. Zijn fotografie beslaat voornamelijk het veld van de vooroorlogse persfotografie tot aan de latere reportage- en reisfotografie. Artistieke pretenties waren hem vreemd: "Ik ben een ambachtsman." Steeds stond de mens centraal in zijn werk.

Hij heeft als geen ander de belangen van de beroepsgroep na de Tweede Wereldoorlog veiliggesteld. Presser was betrokken bij een groot aantal fotografenorganisaties. Als bestuurslid van of initiatiefnemer tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, het Bijstandsfonds, Foto Anoniem, Burafo en de Fotografenfederatie heeft hij zijn gehele carrière gestreden voor de rechten van de fotograaf.