Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Mattie Boom; Jan Coppens: Eduard Asser

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f01nl/en

Abstract

De jurist Eduard Isaac Asser gebruikte het in zijn tijd pas ontdekte medium fotografie aanvankelijk om familieleden en vrienden te portretteren. Hij was daarnaast één van de eerste Nederlandse fotografen die zich aan zelfportretten en stillevens waagde. Vanaf 1857 verlegde hij zijn aandacht meer en meer naar de uitvinding en verbetering van een fotolithografisch procédé, dat internationaal bekend geworden is als het Procédé Asser.