Fotolexicon, 1e jaargang, nr. 1 (september 1984) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Israƫl Kiek & Zonen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol01/nr01/f02nl/en

Collecties

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit (o.a. bruiklenen van F.H. Bool), Den Haag en van de Stichting Archief Leids Studentenleven.