Fotolexicon, 1e jaargang, nr. 1 (september 1984) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Israël Kiek & Zonen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol01/nr01/f02nl/en

Documentatie

Secundaire bibliografie

next section

Auteur onbekend, Kiek, Een herinnering van een oud-Leidenaar, in Op de Hoogte 1910, p. 29-32.

G. A. Evers, De invoering der fotografie in Utrecht, in Lux 29 (1918), p. 151.

H. Burger, I. D. Kiek. De onsterfelijke, Leids Fotograaf, in Die Huisgenoot 19 december 1947, p. 41.

Mr. Annie Versprille, Leidse Fotografen in de 19de eeuw, in Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken dl. 56 (1964), p. 93-96.

Ingrid Moerman en Rudi Ekkart, Fotografen uit Leiden en hun oude platen, in Leidsch Dagblad 6 augustus 1977, p. 19.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 24, 99.

Ingeborg Th. Leijerzapf, De studentikoze poses in de fotografische oeuvres van Israël David Kiek en Willem Witsen, in Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983.

Hans Toonen, J.D. Kiek, in De Gelderlander/De Nieuwe Krant 17 februari 1984.

Bronnen

Amsterdam, Gemeentearchief.

Gouda, Gemeentearchief.

Groningen, Gemeentearchief.

Leiden, Gemeentearchief.

Leiden, documentatiebestand Prentenkabinet.

Collecties

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit (o.a. bruiklenen van F.H. Bool), Den Haag en van de Stichting Archief Leids Studentenleven.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Israël Kiek & Zonen is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie onder Collecties).