Fotolexicon, 13e jaargang, nr. 27 (september 1996) (nl)Henk Wierts: A.S. Weinberg

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol13/nr27/f04nl/en

Abstract

Abraham Salomon Weinberg kon als portret- en kunstfotograaf bogen op een goede reputatie. In zijn woonplaats Groningen liet de plaatselijke elite zich om die reden bij voorkeur door hem portretteren. Landelijk behoorde zijn artistieke fotografie tot de top van het picturalisme. Als een van de weinige Nederlandse fotografen van zijn generatie exposeerde hij bovendien veelvuldig in het buitenland en kreeg er veel waardering. Weinberg hechtte veel belang aan een verbetering van de waardering voor fotografie als kunstzinnig uitdrukkingsmiddel. Dit kwam tot uiting in een actief lidmaatschap van de NCvFK en van de NFK en ook in zijn bemoeienissen met de georganiseerde amateurfotografie. Jarenlang was hij een van de drijvende krachten binnen de AFV "Daguerre" in Groningen.