Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 20 (februari 1993) (nl)Anja Krabben: Max en Ernst B├╝ttinghausen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr20/f01nl/en

Secundaire bibliografie

Catalogus Internationale Tentoonstelling van Photographie, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1877, p. 4.

Catalogus van de boekverkooping; bibliotheken en instrumenten; afkomstig van: Chr. Bles, M. B├╝ttinghausen e.a., Amsterdam (G.T. Bom & Zon.) 1930.

Auteur onbekend, Gebouw voor een photographisch atelier, architect G. van Arkel, in Bouwkundig Tijdschrift 19 ( 1 9 0 1 ) , p . 9.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 92.