Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 20 (februari 1993) (nl)Anja Krabben: Max en Ernst Büttinghausen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr20/f01nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

(Advertenties), in Algemeen Handelsblad 1900-1906.

Secundaire bibliografie

Catalogus Internationale Tentoonstelling van Photographie, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1877, p. 4.

Catalogus van de boekverkooping; bibliotheken en instrumenten; afkomstig van: Chr. Bles, M. Büttinghausen e.a., Amsterdam (G.T. Bom & Zon.) 1930.

Auteur onbekend, Gebouw voor een photographisch atelier, architect G. van Arkel, in Bouwkundig Tijdschrift 19 ( 1 9 0 1 ) , p . 9.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 92.

Lidmaatschappen

Amsterdamsche Photographen-Vereeniging. (Max)

Nederlandse Fotografen Kunstkring. (Max en Ernst)

Onderscheidingen

1877 Bronzen medaille, Internationale Tentoonstelling van Photographie, Amsterdam. (Max)

1883 Zilveren medaille, Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling, Amsterdam. (Max)

Tentoonstellingen

1877 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Internationale Tentoonstelling van Photographie. (Max)

1883 (g) Amsterdam, Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling. (Max)

Bronnen

Amsterdam, Bouw- en woningtoezicht.

Amsterdam, W.J.V. Büttinghausen (documentatie en mondelinge informatie).

Amsterdam, Gemeentearchief.

Amsterdam, J. Groeneboer (documentatie en mondelinge informatie).

Amsterdam, Kadaster.

Arnhem, Gemeentearchief.

Bonn, Stadtarchiv.

Krimpen a/d Lek, W. O'Herne (documentatie en mondelinge informatie).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Utrecht, Gemeentearchief.

Collecties

Amsterdam, Gemeentearchief.

Amsterdam, Theaterinstituut.

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden.

Utrecht, Gemeentearchief.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Max en Ernst Büttinghausen is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie onder Collecties).