Fotolexicon, 4e jaargang, nr. 7 (september 1987) (nl)Luc Verkoren: Willem Brandsma

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol04/nr07/f02nl/en

Abstract

Willem Brandsma, timmerman en schrijnwerker met belangstelling voor architectuur en technisch tekenen, ontpopte zich als een bekwame bouwer en reparateur van fotocamera's. Met zijn vriend en vroegere collega bij de firma Loman & Co., F.W. Schaap, richtte Brandsma de firma Schaap & Co. op. Deze firma verwierf enkele octrooien: op de stereocamera volgens het systeem van Albada en op een vouwbare spiegelreflexcamera, gebaseerd op de niet vouwbare Hollandse Reflex van Loman. Vooral deze vouwcamera was een internationaal succes en werd zowel in Engeland als in Duitsland door vooraanstaande bedrijven in licentie gebouwd.