Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Marga Altena: Franz Ziegler

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f04nl/en

Bronnen

Amsterdam, M. Ziegler, documentatie en mondelinge informatie.

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag, Koninklijk Huisarchief.

Den Haag, Nederlands Postmuseum.

Eindhoven, Philips Company Archives (PCA).

Enschede, Gemeentearchief.

Hengelo, F. Bakker, mondelinge informatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

St. Michelsgestel, M.van Gardingen-Cooijmans, documentatie (o.a. een door Ziegler zelf uitgetypte lezing gehouden op 27 april 1936 in de gehoorzaal van de Philips' Bedrijfsschool) en mondelinge informatie.

Rotterdam, Gemeentearchief.

Velp, F. Ziegler, documentatie en mondelinge informatie.

Zwolle, Gemeentearchief.

Zwolle, H. Ruiken, documentatie en mondelinge informatie.