Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Marga Altena: Franz Ziegler

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f04nl/en

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, Nederlanders in den vreemde, in De Camera 17 (15 september 1925) 22, p. 295.

Auteur onbekend, Bij onze illustraties, in De Camera 17 (15 oktober 1925) 24, p. 330.

A. Boer, Onze werkers. Veertig jaren fotografie, 1887-1927, z.p., 1927.

Auteur onbekend, Hollandsche successen, in De Camera 19 (7 mei 1927) 23, p. 358.

J.W. Boon (voorw.), Veertig jaren fotografie. Gedenkboekje uitgegeven door de Nederlandsche Amateur-Fotografen-Vereeniging ter gelegenheid van haar veertig jarig jubileum 7 sept.-5 nov. 1927, Amsterdam 1927, p. 102.

Auteur onbekend, A.F.V. Rotterdam, in Lux-De Camera 38 (19 november 1927) 23, bijlage Bondsnieuws 5 (19 november 1927) 3, p. 11-12.

Catalogus tent. The modern spirit in photography, Londen (Royal Photographic Society of Great Britain) 1932.

Auteur onbekend, Een uurtje bij den hoffotograaf. Een onderhoud met Franz Ziegler, in De Maasbode 23 december 1934.

W. Verwey, Tweede Amsterdamse kerstsalon van fotografische kunst, in Cosmorama 2 (januari 1936) 1, p. 7-8.

C.J.J. Schaepman, Franciscus Xaverius Wilhelmus Josephus Ziegler (overleden), in Cosmorama 5 (december 1939) 12, p. 183-184.

Aug. Grégoire, Honderd jaar fotografie, Bloemendaal (Focus) 1948, p. 30, 36 (met foto's).

Adri de Waard, Een halve eeuw hoffotografie, in De Spiegel (25 april 1959) 30, p. 8-16, 36.

HJ. Scheffer, Portret van een fotograaf. Henri Berssenbrugge 1873-1959, Leiden (Sijthoff) 1967, p. 29-31, 37-39.

Auteur onbekend, Hof-fotografen, in De Telegraaf13 mei 1967, bijlage.

Claude Magelhaes (samenstelling), Nederlandse fotografie. De eerste honderd jaar, Utrecht/Antwerpen (Bruna & Zoon) 1969, p. XXI, pl. 82, 97.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 108.

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 10-11, 40, 90, 94-95, 102, 107, 159 (met foto's).

Fred Lammers, Hoffotografie in heden en verleden, in Ons Koningshuis 13 (augustus 1983) 27, p. 3-7.

Harry Ruiken, De „andere" Schaepman, in Photohistorisch Tijdschrift 9 (1986) 2, p. 16-19.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie, Den Haag (SDU) 1989, p. 19, 29, 31, 133, 143-149 (met foto's).

in Bedrijfsfotografie:

A.B. (= Adriaan Boer), Fotografisch vakonderricht in Duitschland, 3 (24 november 1921) 24, p.407-408, 410.

Auteur onbekend, De fotografische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 4 (22 juni 1922) 13, p. 283-288.

Auteur onbekend, Onze platen, 6 (17 januari 1924) 2, p. 36.

Auteur onbekend, Uitslag prijsvraag voor atelierverlichting met Philips' gloeilampen, 7 (6 juni 1925) 12, p. 262-263.

Auteur onbekend, Bij de platen, 7 (20 juni 1925) 13, p. 292.

C.G.L., Ned. Fotografen Patroons Vereeniging, 8 (27 maart 1926) 7, p. 149.

Tuinzing, Franz Ziegler te Wimbledon, 8 (8 mei 1926) 10, p. 245.

W.H. Niestad, Een nieuw propagandamiddel?, 9 (15 januari 1927) 2, p. 28-29.

Auteur onbekend, Radio-voordracht Franz Ziegler, 9 (29 januari 1927) 3, p. 70-71.

Auteur onbekend, Een belangrijke onderscheiding voor Franz Ziegler, 9 (4 juni 1927) 12, p. 300.

Adr. Boer, Eenige bijzonderheden over Nederlandsche fotografen, 10 (14 januari 1928) 1, p. 17-21.

Auteur onbekend, Tentoonstelling Fr. Ziegler, Den Haag, 11 (20 juni 1929) 25, p. 295.

R., Modern fotowerk, 11 (20 juni 1929) 25, p. 295-297.

Auteur onbekend, De Haagsche collega’s in actie, 11 (27 juni 1929) 26, p. 302-303.

A.B., N.F.K. tentoonstelling in Pulchri Studio, Den Haag, 12 (19 september 1930) 19, p. 348-350.

A.B., Een zeldzaam jubileum. R. Ziegler, vijftig jaar fotograaf, 12 (27 december 1930) 26, p. 482-483.

Auteur onbekend, Robert Mathias Ziegler. (overleden), 13 (18 september 1931) 19, p. 343.

Auteur onbekend, Bij de platen van Fr. Ziegler, 14 (8 januari 1932) 1, p. 1-2.

Auteur onbekend, Brand Atelier Ziegler, Den Haag, 14 (8 april 1932) 7, p. 117.

Auteur onbekend, Brand bij Ziegler, 14 (22 april 1032) 8, p. 136.

A.B., Het herbouwde atelier van Franz Ziegler, 14 (4 november 1932) 22, p. 414-415.

Auteur onbekend, Franz Ziegler verloofd, 14 (30 december 1932) 26, p. 490-491.

A.B., Tentoonstelling „Bekende Landgenooten", 16 (29 juni 1934) 13, p. 220-224.

Auteur onbekend, Bij de platen van „Bekende Landgenooten", 16 (13 juli 1934) 14, p. 237.

Bern. F. Eilers, Bij de platen in dit nummer, van collega's Ziegler en Merkelbach, 16 (24 augustus 1934) 17, p. 293-294.

A.B., De groote tentoonstelling en jaarvergadering der NFPV, 17 (14 juni 1935) 12, p. 215-218.

A.B., De N.F.P.V. tentoonstelling in „Pulchri Studio", 17 (14 juni 1935) 12, p. 229-231.

A.B., Over de toepassing van nieuwe lichtbronnen, 17 (28 juni 1935) 13, p. 247-248.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 17 (23 augustus 1935) 17, p. 316.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 17 (18 oktober 1935) 21, p. 394.

Streefkerk, Opnamen maken met natriumen kwiklicht in het Atelier Ziegler, 18 (24 januari 1936) 2, p. 22-23.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 18 (21 augustus 1936) 17, p. 322.

A.B., Het nieuwe atelier van Franz Ziegler, Den Haag, 19 (14 mei 1937) 10, p. 180-181.

P. Brandsma, Jaarverslag van den secretaris der N.F.P.V. over 1936, 19 (28 mei 1937) 11, p. 209-211.

A.B., Het gouden jubileum der N.A.F.V., 19 (26 november 1937) 24, p. 443-444.

Auteur onbekend, Bij de platen, 19 (10 december 1937) 25, p. 461-462.

Auteur onbekend, Franz Ziegler over Philora licht in Londen, 19 (10 december 1937) 25, p. 462.

Auteur onbekend, Franz Ziegler herstellend, 21 (22 september 1939) 19, p. 356.

Adr. B., Franz Ziegler (overleden), 21 (17 november 1939) 23, p. 445-447.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 22 (28 juni 1940) 13, p. 219-220.

Auteur onbekend, Bij de platen, 22 (20 september 1940) 19, p. 331-332.

in Focus:

A.B., De achtste jaarlijksche tentoonstelling der N.A.F.V., 8 (2 juni 1921) 11, p. 218-221.

Auteur onbekend, Hollanders buiten, 8 (6 oktober 1921) 20, p. 434.

Auteur onbekend, Tentoonstelling „De Mensch", 9 (1 juni 1922) 11, p. 227-228.

B., De negende jaarlijksche salon, 9 (15 juni 1922) 12, p. 252-255.

A.B., „Focus"-prijsvraag „Busteportretten met groote koppen", 11 (7 februari 1924) 3, p. 66-67.

A.B., De internationale salon van fotografische kunst te Brussel, 11 (1 mei 1924) 9, p. 236-238.

A.B., De tiende tentoonstelling van fotowerken te Amsterdam, 11 (15 mei 1924) 10, p. 259-262.

Auteur onbekend, Leeuwarder Amateur Fotografenclub, 11 (13 december 1924) 25, p. 690.

G.O. 't Hooft, Notulen van de maandelijksche vergadering op woensdag 27 mei 1925, 12 (13 juni 1925) 12, p. 299-300.

Auteur onbekend, Onze platen, 12 (5 september 1925) 18, p. 425.

Auteur onbekend, Franz Ziegler in de Royal, 12 (19 september 1925) 19, p. 450.

A. Verschure, The London salon of photography 1925, 12 (3 oktober 1925) 20, p. 477-478.

Auteur onbekend, Onze Boekenkast. „Photograms of the Year", 12 (26 december 1925) 26, p. 637.

Tuinzing, De eerste internationale fotografietentoonstelling te Zaragoza, 12 (26 december 1925) 26, p. 639.

A.B., De fotosalon te Zwolle, 13 (6 februari 1926) 3, p. 60-61.

A.B., Het Hollandsche werk op den fotosalon te Arnhem, 13 (29 mei 1926) 11, p. 275-279.

A. Verschure, The London salon of photography 1926, 13 (18 september 1926) 19, p. 482-483.

Auteur onbekend, Bij de platen, 13 (2 oktober 1926) 20, p. 505.

A. Verschure, Een en zeventigste jaarlijksche tentoonstelling Royal Photographic Society, 13 (2 oktober 1926) 20, p. 508-509.

Leo R. Kryn, Notulen van de eerste maandelijksche vergadering op woensdag 9 februari 1927, 14 (19 februari 1927) 4, p. 113-114.

Auteur onbekend, Voordrachten Fr. Ziegler, 15 (27 oktober 1928) 22, p. 582.

Auteur onbekend, Tentoonstelling Fr. Ziegler, Den Haag, 16 (22 juni 1929) 13, p.341.

Auteur onbekend, Ziegler portretten bij Kleykamp, 18 (9 mei 1931) 10, p. 268.

Adr. Boer, De fotosalon van „Klank en Beeld", 19 (30 april 1932) 9, p. 259-262.

Auteur onbekend, Voordrachten Fr. Ziegler, 19 (19 oktober 1932) 22, p. 662.

Auteur onbekend, Bij de portretten in dit nummer, 21 (23 juni 1934) 13, p. 349-350.

Auteur onbekend, Bij de platen, 21 (18 augustus 1934) 17, p. 461-462.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 21(1 september 1934) 18, p. 487-488.

H.J. Herbig, Haagsche A.F.V., 22 (2 maart 1935) , p. 152.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 22 (20 juli 1935) 15, p. 436.

Auteur onbekend, Honderd jaren fotografie, 26 (21 januari 1939) 2, p. 45.

H. Frank, De gecombineerde fototentoonstellingen: „Nederland fotografisch gezien" en de „5e Amsterdamsche kerstsalon", ter herdenking van het honderdjarig bestaan der fotografie, 26 (21 januari 1939) 2, p. 69.

Auteur onbekend, Frans Ziegler. [overleden], 26 (25 (november 1939) 24, p. 714-715.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 27 (27 april 1940) 9, p. 262.

D.B. (= Dick Boer), N.A.F.V. salon „Het Baken". 27 april to 5 mei 1940, 27 (27 april 1940) 9, p. 256-258.