Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Hedi Hegeman: Hendrik Cordes

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f04nl/en

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Hendrik Cordes is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto's beheren (zie onder Collecties).