Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Hedi Hegeman: Hendrik Cordes

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f04nl/en

Collecties

Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

Steenwijk, Gemeentearchief.