Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Hedi Hegeman: Hendrik Cordes

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f04nl/en

Secundaire bibliografie

A.F. Eilerts de Haan, Album van Frederiksoord en omstreken, in Erica. Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1887, 1886, p. 185-186.

Marian Hoeber, De fotografen-familie Cordes, in Photohistorisch tijdschrift 7 (1984) 4, p. 19-21.

L. Lambregts, Een steen in de vijver, Steenwijk (Van Kerkvoorde en Hollander bv.) 1985.