Fotolexicon, 5e jaargang, nr. 9 (september 1988) (nl)Hedi Hegeman: Hendrik Cordes

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol05/nr09/f04nl/en

Biografie

.


1824

Hendrik Cordes wordt op 20 februari te Meppel geboren als zoon van Carel Godliep Cordes, horloge- en klokkenmaker, en Margien Uiterwijk.

1850

Het gezin Cordes is inmiddels naar de Woldstraat in Steenwijk verhuisd. Hendrik trouwt met Willemijntje ten Broek, geboren in Veenhuizen en afkomstig uit een kolonistengezin in Willemsoord. Het echtpaar vestigt zich in het pand Oosterstraat 36 (thans 11) in Steenwijk.

1851

Op 11 februari wordt hun eerste kind, Carel Frederik, geboren. Deze oudste zoon zal evenals zijn vader, na horlogemaker te zijn geweest, fotograaf worden. Hij vestigt zich in 1876 in Bolsward, wordt medefirmant in het atelier van zijn broer in Sneek en opent vervolgens ook ateliers in Haarlem en 's-Hertogenbosch.

1853

De tweede zoon van Hendrik Cordes, Louis Johan, wordt op 16 april in Steenwijk geboren. Ook deze zoon wordt fotograaf. Hij begint in 1879 zelfstandig in Sneek, maar gaat vervolgens een compagnonschap aan met zijn oudere broer in de ateliers in Bolsward, Sneek en Haarlem.

1860

De gemeente Steenwijk stelt Hendrik aan als stadsklokkenist. Hij krijgt de zorg voor het onderhoud van het uurwerk van de St. Clemenstoren. Hij bekleedt deze functie tot 1 juli 1900.

ca. 1865-‘80

Cordes kan het verfijnde werk van horlogemaker vanwege een ooggebrek steeds moeilijker volhouden. Hij gaat zich toeleggen op portretfotografie. Tot ca. 1880 is hij zowel horlogemaker als fotograaf, daarna laat hij de kwalificatie 'horlogemaker' op de achterkanten van zijn visitekaartportretjes achterwege.

1877

Als één van de eersten in Nederland behaalt Cordes een acte voor tekenleraar, na tekenlessen te hebben gevolgd bij W.B.G. Molkenboer in Amsterdam. Hij specialiseert zich in crayontekenen.

Ook als horlogemaker blijft hij actief; in een advertentie in dit jaar biedt hij klokken en horloges te koop aan en vermeldt hij tegelijk dat het portretatelier dagelijks geopend is. In de fotografie gaat zijn voorkeur steeds meer uit naar het maken van vergrotingen in kooldruk.

1878

In een advertentie van 4 november biedt Cordes wegens verandering van de zaak klokken in de opruiming aan. Het fotoatelier is dan gesloten en wordt aan het eind van het jaar heropend. Vermoedelijk is dit het tijdstip waarop Cordes zijn hoofdberoep verandert van horlogemaker naar fotograaf.

1879-‘80

Hendriks dochter Johanna Louise Cordes (geboren op 14 mei 1855) treedt in 1879 in het huwelijk met Hein Krop, bakker. Het paar begint op 14 juni op de begane grond van Hendriks pand, Oosterstraat 36, een bakkerij gespecialiseerd in Steenwijker goudmoppen en koeken. Uit dit huwelijk wordt de bekende beeldhouwer Hildo Krop geboren.

Hendrik wordt in het bevolkingsregister van 1880 uitsluitend als portretfotograaf vermeld.

1885-‘86

Cordes plaatst in het voorjaar van 1885 herhaaldelijk advertenties voor tekenlessen in de Opregte Steenwijker Courant, en doet een oproep aan leerlingen om zich voor oktober te laten inschrijven. De tekenlessen zijn blijkbaar een nevenbron van inkomsten voor de fotograaf.

Het atelier is in 1886 blijkens een advertentie enige tijd gesloten. Cordes trekt er met zijn camera op uit om de omgeving en de gebouwen van de koloniën Frederiksoord en Wilhelmina's oord te fotograferen. In Erica. Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid wordt van dit initiatief van Cordes gewag gemaakt.

1902

Op 23 juli overlijdt Hendrik Cordes in Steenwijk, precies vijf maanden na de dood van zijn vrouw. In de Opregte Steenwijker Courant wordt van Cordes' dood uitsluitend melding gemaakt in een door de familie opgestelde overlijdensadvertentie.