Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 25 (april 1995) (nl)Frank van der Stok: Piet van Leeuwen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr25/f03nl/en

Bronnen

Haarlem, Piet van Leeuwen, mondelinge informatie en documentatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.