Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 25 (april 1995) (nl)Frank van der Stok: Piet van Leeuwen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr25/f03nl/en

Biografie

.


1942

Piet van Leeuwen wordt op 20 september geboren in Rotterdam.

ca. 1953

Rond zijn elfde levensjaar begint hij met fotograferen.

1960

Van Leeuwen gaat werken in de houthandel van zijn vader.

1964-‘65

Na het behalen van zijn ULO-a diploma, gaat Van Leeuwen in militaire dienst, waar hij zonder toestemming fotografeert. Na zijn diensttijd volgt hij een jaar lang de opleiding aan de MTS voor Fotografie en Fototechniek in Den Haag.

1965

Op voordracht van zijn vader, die op eigen initiatief een sollicitatiebrief schrijft, belandt Van Leeuwen op de fotoredactie van het Algemeen Dagblad/NRC-Handelsblad. Na een jaar neemt hij ontslag en komt als parttime medewerker terecht in de houthandel van zijn vader. Onderwijl werkt hij zo nu en dan aan modeopdrachten.

Hij vestigt zich als zelfstandig fotograaf in Rotterdam.

Van Leeuwen trouwt met Ati de Ruiter. De huwelijksreis voert hen voor enige maanden naar Portugal om te fotograferen.

In de jaren dat zij samen zijn assisteert zij hem veelvuldig.

1969

Zijn eerste reportages verschijnen in Panorama, waarin hij zich vooral als modefotograaf presenteert. Publicaties in Avenue en Libelle volgen kort daarop. Dankzij de vrijheid die artdirectors hem geven, kan hij met fotografie experimenteren.

Van Leeuwen verhuist naar Haarlem (waar hij nog steeds woont en werkt). Hier zet hij het freelance werk voor tijdschriften voort.

1972-heden

Naast zijn opdrachtenwerk gaat Van Leeuwen zich hoe langer hoe meer richten op autonome fotografie.

1973

Hij krijgt een stipendium van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) voor de uitwerking van schetsen en ontwerpen van driedimensionale fotosculpturen.

1976

Hij ontvangt opnieuw een stipendium van het Ministerie van CRM voor de realisatie van driedimensionale fotosculpturen.

1977

Zijn eerste solo-expositie Het geheim van de Topcon vindt plaats in Rotterdam bij galerie Lantaren/Venster.

1977-‘81

In het atelier van zijn woonhuis start Van Leeuwen de 'Van-galerie'. Hij programmeert er tentoonstellingen met fotografie, schilderkunst en installaties. Daarnaast worden er zo nu en dan performances gehouden.

1977-‘84

Als een van de eerste fotografen/kunstenaars wordt Van Leeuwen opgenomen in de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR).

1979

Van het Ministerie van CRM krijgt Piet van Leeuwen een reisbeurs voor onderzoek dat hij in Napels verricht naar de sporen van Giovanni Battista della Porta.

1979-‘80

Van Leeuwen recenseert fotografietentoonstellingen in het tijdschrift Zero. Tevens verzorgt hij reportages over (binnenhuis) architectuur.

1980-‘83

Hij is lid van de Programmeringscommissie voor collectievorming Beeldende Kunst Binnenland van het Ministerie van CRM en de Nederlandse Kunststichting (NKS).

1983

Van Leeuwen schrijft het concept voor de tentoonstellingen Twee is één en Geconstrueerd voor Foto's, in opdracht van het Ministerie van WVC, afdeling Beeldende Kunst/NKS Amsterdam.

1983-‘85

Hij maakt deel uit van werkgroepen en commissies die drie nota's op het gebied van de fotografie uitbrengen.

1983-‘89

Gedurende deze periode is hij kroonlid van de Raad van de Kunst in Den Haag, afdeling Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving.

1984

Na te zijn gescheiden van Atie de Ruiter, trouwt Van Leeuwen met de Belgische Marleen Vermeire. Ook zij is bij zijn werk betrokken.

1985

De Provincie Noord-Holland geeft Van Leeuwen een stipendium voor de uitwerking van het project dat hij wijdt aan Giovanni Battista della Porta (in Napels).

Voor de Rijksdienst Beeldende Kunst is hij gastconservator ten behoeve van het aankoopbeleid fotografie.

1989-‘91

Hij doceert fotografie aan de afdeling Vrije Kunst van de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem.

1990-‘91

Piet van Leeuwen werkt in opdracht aan de illustraties voor het viskookboek Vis. Spelen met Vuur. Zijn vrouw Marleen Vermeire assisteert hem bij de productie van het boek.

1990-‘93

Van Leeuwen (her) opent een winkel/galerie/postorderbedrijf aan huis onder de naam 'Van-Mail'. Incidenteel vinden er thematische tentoonstellingen plaats.

1992

Het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur te Amsterdam verstrekt hem een werkbeurs voor de voortzetting van zijn fotografische verrichtingen (onder andere fotogrammen van blisters en het 'citroenenproject').

1993-‘94

Van Leeuwen werkt in opdracht van het Visserijmuseum te Vlaardingen aan de tentoonstelling Vis-a-Vis: Bivalvia.

Na zijn scheiding van Marleen Vermeire krijgt hij begin 1994 een relatie met toneelregisseuse Marga Hagoort. Zij is een zeer stimulerende factor voor zijn leven en werk.

1994

Ter gelegenheid van het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van de stad Haarlem vervaardigt Van Leeuwen een relatiegeschenk voor het gemeentebestuur. Het Frans Halsmuseum en het Nederlands Foto- & Grafisch Centrum nodigen hem uit het thema 'Stedentrots' fotografisch te verbeelden, eveneens in het kader van bovengenoemde viering.