Fotolexicon, 17e jaargang, nr. 33 (augustus 2000) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: Luite Klaver

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol17/nr33/f02nl/en

Primaire bibliografie

foto's in:

Buiten. Geïllustreerd weekblad aan het buitenlevengewijd 6 (21 december 1912) 51, p. 609.

litho 's, pentekeningen e.d. in:

K. Siderius, Pla ten-typen, Amsterdam (S.L. van Looy) 1899-1905, 4 dln. (deel I: Voorjaarsbloemen, 1899, met kleurenlitho's en pentekeningen van Th. Nieuwenhuis en L. Klaver; deel II: Meibloemen, 1901; deel III: Zomerbloemen, 1903; deel IV: Zomerbloemen en sporeplanten, 1905, deel II t /m IV zijn geïllustreerd door L. Klaver).

K. Siderius, De zaailingappel. Zijne geschiedenis en zijne toekomst, Amsterdam (S.L. van Looy) 1904 (met gekleurde litho's en pentekeningen van L. Klaver).

J. Ritzema Bos, Nederlandse planten, Amsterdam (S.L. van Looy) 1905 (met 55 lithografieën in kleur door Th. Nieuwenhuis en L. Klaver).