Fotolexicon, 17e jaargang, nr. 33 (augustus 2000) (nl)Johan Degewij; Ingeborg Th. Leijerzapf: Luite Klaver

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol17/nr33/f02nl/en

Biografie

.


1870

Luite Klaver wordt op 21 september geboren te Hattem als zoon van Hendricus Jacobus Klaver en Everlina Lubberta Barendsen. In Hattems spraakgebruik wordt hij 'Lute' genoemd. Vader Klaver is timmerman, kruidenier en sigarenhandelaar. Uit het huwelijk worden elf kinderen geboren. Voor de geboorte van Luite zijn reeds drie broertjes, allen Luite genoemd, overleden.

1882-‘90

Luite wordt na het doorlopen van de lagere school timmermansleerling bij zijn vader. Zijn oom Willem, bakker en amateur kunstschilder, stimuleert hem tot tekenen en schilderen. Familieleden bezorgen hem zijn eerste inkomen. Hij krijgt soms een rijksdaalder voor tekeningen die zij bij hem bestellen. Hij werkt vervolgens enige tijd als loopjongen bij de Spoorwegen en wordt daarna klerk bij de Posterijen in Hattem. Hij klimt op tot plaatsvervanger van zijn directeur. Vervolgens wordt hij gedetacheerd in de Betuwe, in Rhenen en in Winterswijk.

1890-‘92

Klaver krijgt schilderlessen van Jan Voerman sr, die zich omstreeks 1887 in Hattem had gevestigd. Hij besluit schilder te worden en neemt ontslag bij de Posterijen. Het tuinhuisje op de stadsmuur in Hattem gebruikt hij als werkplaats.

1892-‘93

Volgens zijn dochters wordt Klaver leerling van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn naam komt echter niet voor in de archieven van de Rijksacademie.

1895-‘98

Klaver volgt onderwijs aan de Rijksnormaalschool in Amsterdam.

Hij legt zich toe op de fotografie en verwerft een klein inkomen met het maken van kunstreproducties in opdracht van de firma Van Meurs en Co. in Amsterdam.

1896

Klaver maakt kennis met Gerarda Jacoba (Da) Doyer, geboren te Deventer op 4 mei 1864. Zij heeft haar acte Handtekenen-L.O. behaald en studeert verder aan de Rijksnormaal school. Zij werkt daarnaast op het atelier van de schilder Gerrit Willem Dijsselhof.

1898

Luite Klaver en Da Doyer treden in Hattem in het huwelijk en vestigen zich in Hattem. Da Doyer, afkomstig uit een gegoede familie, zorgt na het huwelijk voor de financiën.

1899

Dochter Clare Helene, de latere schrijfster Clare Lennart (pseudoniem), wordt in Hattem geboren.

1899-1905

Klaver werkt als lithograaf en tekenaar aan zes boeken over planten van respectievelijk K. Siderius (1899-1905, 1904) en J. Ritzema Bos (1905).

1900

Het gezin Klaver verhuist naar Oldebroek en gaat wonen in het landhuis De Ekelenburg. Het landhuis wordt gekocht met geld van Da Klaver-Dover. Klaver exploiteert de bij het landhuis behorende boerderij en begint bovendien een kwekerij voor planten, bloemen, fruit en groente. Hij verdient behalve aan de verkoop van gekweekte producten en schilderijen ook door natuurfoto's en fotoreproducties van kunstwerken in de handel te brengen.

1901

Dochter Eveline Hendrika wordt geboren in Oldebroek.

1904

Zoon Dirk Anton (Dick) wordt geboren in Oldebroek.

1910

Klavers onderneming op het landgoed De Ekelenburg gaat failliet. Het gezin verhuist naar een klein huis in Epe.

1913

In augustus wordt Da Klaver bedlegerig.

1914

Het gezin verhuist naar een grotere woning in het buurtschap Tongeren, gemeente Epe.

1915

Op 6 september vertrekt Da Klaver naar een pension in de omgeving van Deventer om daar een betere verzorging te krijgen.

Op 6 december overlijdt zij na een langdurige ziekte.

1917

Luite Klaver verhuist naar een bovenverdieping in het Daendelshuis in Hattem.

1918

Klaver treedt in het huwelijk met Egberta Hendrika Geertruida (Bertha) Barendsen, een nicht van Da, uit 's-Heerenbroek (geboren te Kampen op 19 oktober 1875).

1919

Klaver en zijn echtgenote gaan wonen in het landhuis 't Oude Spyker op het landgoed Molecaten te Hattem.

begin jaren ‘20

Klaver gaat experimenteren met (kleuren)fotografie.

1924

Vanaf dit jaar krijgt Klaver octrooien op zijn vindingen met betrekking tot aftrekbare emulsies.

jaren ‘30

Klaver vraagt octrooien aan op het concept van zijn dichroïtische (splitsing in twee kleuren) kleurenfilters.

1936-‘45

Klaver en zijn vrouw verhuizen in 1936 naar Noordwijkerhout en later naar Soestduinen waar Klaver in de oorlogsjaren werkzaam is als directielid van de DALCO fotografische fabrieken.

1945

Begin januari overlijdt Bertha.

1945-‘52

Enkele maanden na mei 1945 woont Klaver bij zijn dochter Clare in Utrecht, daarna in Haarlem en tenslotte in Delden bij zijn zoon Dick.

1952

Klaver woont bij zijn tweede dochter Eveline in Utrecht. Hij raakt bekend als kunstschilder.

1960

Op 28 november overlijdt Luite Klaver in Utrecht. Hij wordt in Driebergen begraven.

1961

Klavers fotografische nalatenschap wordt door zijn dochters aan het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden geschonken.