Fotolexicon, 28e jaargang, nr. 43 (februari 2011) (nl)Anneke van Veen: Jan Adriaan van Eijk

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol28/nr43/f05nl/en

Abstract

Jan Adriaan van Eijk is tegenwoordig vooral bekend als organisator van tentoonstellingen en publicist over fotografische onderwerpen. Van Eijk was de drijvende kracht achter de Internationale Tentoonstellingen van Photographie en Heliographie die de Vereeniging voor Volksvlijt vanaf 1855 organiseerde. Hij heeft echter gedurende een tiental jaren ook zelf de fotografie beoefend. Als directeur-secretaris van de Vereeniging voor Volksvlijt zette hij zich in voor de verspreiding van kennis op een breed terrein van technologie, waaronder de fotografie. Met zijn artikelen en vertalingen maakte hij de internationale literatuur toegankelijk voor een Nederlands lezerspubliek. Zijn oeuvre is klein van omvang, maar interessant door zijn keuze voor het landschap en het stadsgezicht, zijn aantekeningen over de toegepaste proced├ęs en zijn experimenten met de stereodaguerreotypie.