Fotolexicon, 27e jaargang, nr. 42 (juli 2010) (nl)Hans Rooseboom: Henry Pauw van Wieldrecht

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol27/nr42/f03nl/en

Abstract

Jonkheer Henry Pauw van Wieldrecht (1863-1912) beoefende de fotografie als liefhebber in een tijd dat de amateurfotografie een grote vlucht nam. Hij was echter bepaald geen doorsnee-amateurfotograaf. Daarvoor weken zijn afkomst, welstand, onderwerpskeuze en het technische niveau van zijn afdrukken te veel af van wat gangbaar was. Pauw van Wieldrecht bracht vooral zijn liefhebberijen en zijn familieleven in beeld. Zijn foto's hebben daardoor een uitgesproken privékarakter. Aangezien hij zelden naar buiten trad met zijn foto's, was hij tot voor kort een volstrekt onbekende amateurfotograaf.