Fotolexicon, 22e jaargang, nr. 37 (september 2005) (nl)Annika Hendriksen: Ernst Loeb

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f05nl/en

Abstract

Amateur-fotograaf Ernst Loeb behoorde tot de belangrijke Nederlandse picturalistische fotografen, die door zijn stemmingsvolle landschappen, waterweerspiegelingen, interieur- en portretstudies bij zijn collega’s in hoog aanzien stond. Hij is echter voornamelijk bekend geworden als medeoprichter en bestuurslid van de Nederlandsche Club voor Fotokunst (NCvFK) en door zijn bijdragen aan de tijdschriften "Lux", Focus en vooral De Camera, het fototijdschrift dat hij met Adriaan Boer in 1908 oprichtte. Ook schreef hij twee boeken voor amateur-fotografen. Dat zijn nagelaten fotografische oeuvre slechts uit enkele kunstfoto’s en familiekiekjes bestaat en wij de rest van zijn artistieke werk alleen in gereproduceerde vorm kennen, is wrang te noemen: hij was juist een van de mensen die zich in 1912 inspanden voor een in Haarlem op te richten fotomuseum om te voorkomen dat belangrijke Nederlandse foto's verloren zouden gaan. Vanaf 1922, het jaar waarin hij een eigen fotozaak oprichtte, heeft Loeb zich op commerciële wijze met de fotografie en smalfilm bezig gehouden.