Fotolexicon, 21e jaargang, nr. 36 (november 2004) (nl)Mieke G.H.C van Teeffelen: Jan van der Pant

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol21/nr36/f05nl/en

Abstract

De Nederlander Jan van der Pant, die aan de westkust van Canada door het leven ging als John Vanderpant, was autodidact. Zowel in Nederland als in zijn nieuwe vaderland stond hij in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw te boek als een gerenommeerd fotograaf. In Canada was hij bovendien een belangrijk organisator van evenementen op het gebied van fotografie, muziek en kunst. Hij ontwikkelde zich van picturalist tot een gematigd nieuw-zakelijke fotograaf. Zelf introduceerde hij daarvoor de term 'modern purist'. Emoties en gevoel in zijn foto's waren voor hem belangrijker dan de zuivere vormprincipes van de nieuwe zakelijkheid.