Fotolexicon, 20e jaargang, nr. 35 (augustus 2003) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: Frederik Gräfe

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol20/nr35/f03nl/en

Abstract

Frederik Gräfe is een voorbeeld van een locale fotograaf in de tweede helft van de negentiende eeuw, die de plaatselijke gebouwen en bevolking vastlegde. Vanuit topografisch oogpunt zijn foto's van locale ateliers in de eerste plaats van belang voor de eigen stad, maar tegelijkertijd maken zij, opgeteld bij alle andere locale en regionale topografische oeuvres, deel uit van het gezicht van Nederland in de negentiende eeuw. Gräfe vertegenwoordigt nog een ander, niet uniek en daardoor interessant fenomeen, namelijk dat van de verwevenheid van plaatselijke ateliers door familiebanden en overname. Zo ook Gäfe, die als zwager van Emma Kirchner in de fotografie terechtkwam en het vak van haar leerde.