Fotolexicon, 17e jaargang, nr. 33 (augustus 2000) (nl)Solange de Boer: John Fernhout

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol17/nr33/f01nl/en

Abstract

John Fernhout was in de eerste plaats filmer. Hij fotografeerde daarnaast, maar hij had geen uitgesproken ambities op dat gebied. Toch hield hij zich in de jaren twintig en dertig actief en op hoog niveau met fotografie bezig. Een aantal van zijn foto's kan worden gerekend tot de hoogtepunten van de Nieuwe Fotografie. Daarnaast maakte hij vele foto's tijdens filmopnamen of bijeenkomsten van vrienden en/of familie. Deze laatste foto's geven een interessant beeld van onder andere de vriendenkring rondom Charley Toorop en Joris Ivens.