Fotolexicon, 14e jaargang, nr. 28 (april 1997) (nl)Oscar van der Wijk: Erich Salomon

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol14/nr28/f03nl/en

Abstract

De Duitse fotograaf dr. Erich Salomon is van bijzondere betekenis geweest voor de Nederlandse fotografie. Hij behoorde aan het eind van de jaren twintig tot een nieuwe generatie fotografen, die in geïllustreerde bladen indringende reportages maakten over alle mogelijke aspecten van de maatschappij. Salomon maakte het ongemerkt fotograferen van personen in de hoogste politieke en societykringen tot zijn specialisme. In Nederland was hij de eerste fotograaf die tijdens zittingen van het parlement, de Raad van State en de Hoge Raad fotografeerde. Nederlandse fotografen trokken zich op aan de hoge kwaliteit van Salomons foto's, waardoor er vlak voor het uitbreken van de oorlog reportages verschenen, die niet onder deden voor die van Erich Salomon. Vanaf 1938 verschenen er nog slechts sporadisch foto's van hem in de Nederlandse bladen.