Fotolexicon, 12e jaargang, nr. 26 (december 1995) (nl)Solange de Boer: Wies Meertens

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol12/nr26/f02nl/en

Abstract

Wies Meertens behoorde tot de kleine groep vrouwelijke persfotografen die in de jaren vijftig in Nederland actief was. Zij maakte voor onder andere Eva. Het Rijk der Vrouw, Het Vrije Volk en de Toeristen Kampioen reportages waarin een beeld van het dagelijks leven ten tijde van de wederopbouw in Nederland werd gegeven. Daarnaast maakte zij enkele reportages in het buitenland.

Rond 1956 begon Wies Meertens twee dagen in de week bij Cas Oorthuys als assistente in de donkere kamer te werken. Vanaf de jaren zestig legde zij zich geheel toe op het afdrukken voor anderen. De goede kwaliteit van haar afdrukken werd alom geroemd.