Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 20 (februari 1993) (nl)Aukje Greydanus; Hripsimé Visser: Hans Wolf

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr20/f02nl/en

Abstract

Hans Wolf was werkzaam als fotograaf in een voor de Nederlandse fotografie cruciale periode: de jaren dertig en de eerste naoorlogse decennia. Zijn werk weerspiegelt de ontwikkeling die de fotografische avant-garde in deze periode doormaakte. In vergelijking met zijn collega's in de GKf is Wolf wat op de achtergrond gebleven. Dit is evenzeer te wijten aan zijn bescheiden aard als aan de argwaan en vijandigheid die zijn politieke overtuiging in het Nederland van de Wederopbouw wekte.