Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)Tineke de Ruiter: Carel Blazer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr15/f01nl/en

Abstract

Carel Blazer heeft als reportagefotograaf voor en na de Tweede Wereldoorlog zijn camera gericht op de mens. Daarnaast is het water hét grote thema binnen zijn oeuvre: de Deltawerken, visvangst en scheepvaart zijn onderwerpen die telkens terugkeren.

Hij had een gedegen kennis van de techniek en stond voor velen klaar met adviezen en hulp op technisch gebied. Hij werd dan ook gezien als de nestor van de groep Amsterdamse fotografen verenigd in de GKf.