Fotolexicon, 2e jaargang, nr. 2 (maart 1985) (nl)Hripsimé Visser: Emmy Andriesse

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol02/nr02/f01nl/en

Abstract

Emmy Andriesse dankt haar internationale bekendheid vooral aan de foto's die zij tijdens de hongerwinter in Amsterdam maakte. In de jaren '30 en '40 behoorde Emmy tot de Nederlandse avant-garde in de fotografie. Opgeleid door de eerste generatie 'Nieuwe Fotografen' ontwikkelde zij een stijl die zijn meest overtuigende vorm vond in het portret in de ruimste zin van het woord. Haar werk getuigt van een grote persoonlijke betrokkenheid en een scherp oog voor karakteristiek menselijke gedragingen en emoties.