Fotolexicon, 15e jaargang, nr. 30 (september 1998) (nl)Flip Bool: Norbert Buchsbaum

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol15/nr30/f01nl/en

Abstract

Norbert Buchsbaum is een van de weinige Nederlandse amateurfotografen die nationaal en internationaal erkenning heeft gekregen vanuit de museumwereld. Taal en beeld hebben hem zijn leven lang gefascineerd. Deze interesse leidde tot het schrijven van gedichten, de oprichting van grafiek-uitgeverij Arta en fotograferen. Landschappen en portretten vormden de hoofdthema's in het fotografische oeuvre van Norbert Buchsbaum. In de loop van de jaren legde hij daarbij een steeds sterker accent op de technieken die hem in de donkere kamer bij het afdrukken ter beschikking stonden. Naast zijn eigen fotografische activiteiten heeft Norbert Buchsbaum door het organiseren van fototentoonstellingen bij Arta en zijn internationale contacten een wezenlijke bijdrage geleverd aan het fotografieklimaat in Nederland.