Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Hans Rooseboom; Steven Wachlin: C.J.L. Portman

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f03nl/en

Abstract

Christiaan Julius Lodewijk Portman is de eerste Nederlander van wie bekend is dat hij gefotografeerd heeft. Waarschijnlijk schafte hij in september 1839 een daguerreotypie-uitrusting aan. Hij exposeerde de eerste resultaten op de Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters, die vanaf 23 september 1839 in Den Haag werd gehouden. Portmans daguerreotypie├źn zijn tegenwoordig onbekend. Alleen berichten in kranten en tijdschriften en een door Portman zelf geschreven brief getuigen van zijn fotografische activiteiten. Portman heeft waarschijnlijk maar kort gefotografeerd. Hij heeft vooral in zijn levensonderhoud voorzien als kunstschilder en handelaar in schilder- en tekenbehoeften.