Fotolexicon, 18e jaargang, nr. 34 (oktober 2001) (nl)Mirjam E. de Jonge: P.B. Kramer

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol18/nr34/f02nl/en

Abstract

Piet Kramer volgde zijn vader op als architectuurfotograaf in Groningen. Daarnaast leverde zijn bedrijf foto's van stads- en dorpsgezichten, landschappen en fotografie in opdrachten van bedrijven. Later richtte Kramer zich ook nog op de persfotografie. Het degelijke vakmanschap van Kramer, overgegaan van vader op zoon, bezorgde hem in de regio een concurrerende positie. Hoewel het werk van deze fotografenfamilie niet uitzonderlijk vernieuwend was, is hun fotografische nalatenschap onmisbaar voor de bestudering van de ontwikkeling van de stad Groningen en omgeving en voor de geschiedenis van de architectuur in Nederland.