Fotolexicon, 7e jaargang, nr. 14 (september 1990) (nl)Nicole Robbers; Nicole Roepers: Erwin Olaf

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol07/nr14/f03nl/en

Abstract

Erwin Olaf is fotograaf en maakt videoclips. Zijn werk kan grotendeels worden gerekend tot de geƫnsceneerde fotografie. Olaf beperkt zich - in tegenstelling tot andere fotografen binnen deze richting - vrijwel uitsluitend tot zwart-wit fotografie. Het fotograferen is voor hem niet zozeer een middel om een boodschap uit te dragen als wel een aanleiding om een blik te werpen in werelden waarin hij alleen in de hoedanigheid van fotograaf toegang heeft. Daarnaast creƫert hij in zijn foto's fantasiewerelden, die hun bestaan ontlenen aan de homoseksuele geaardheid van hun maker.