Fotolexicon, 25e jaargang, nr. 40 (december 2008) (nl)

W.C. van Dijk

Ingeborg Th. LeijerzapfTable of contents
article ]