Fotolexicon, 3e jaargang, nr. 4 (maart 1986) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf; Tineke de Ruiter: Bernard Eilers

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol03/nr04/f01nl/en

Abstract

Bernard Eilers had kunstschilder willen worden, maar kwam door omstandigheden in de fotografie terecht. Zijn belangstelling voor kunst en vormgeving en zijn technische aanleg hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat hij een begaafd fotograaf werd. Hij was een autoriteit op het gebied van de reproductietechnieken, experimenteerde met kleurenfotografie en was een kundig portrettist. Zijn foto's en lantaarnplaatjes van Amsterdam en andere mooie plekken in Nederland bezorgden hem in binnen- en buitenland een grote naam als kunstfotograaf. Eilers had veel invloed in kringen van amateur-fotografen in Nederland. Hij schreef artikelen, hield talrijke lezingen en nam regelmatig deel aan jureringen.