Fotolexicon, 9e jaargang, nr. 19 (september 1992) (nl)Annet Zondervan: Henk van der Horst

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol09/nr19/f02nl/en

Abstract

De Hagenaar Henk van der Horst was één van de jonge fotografen die in de jaren dertig de beginselen van de Nieuwe Fotografie, zoals geformuleerd door een voorgaande generatie, in praktijk bracht. Zijn bescheiden oeuvre, in onderwerpkeuze nogal fragmentarisch van aard, is stilistisch gezien een eenheid.

Van der Horst heeft slechts korte tijd gefotografeerd. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd hij wegens verzetsactiviteiten opgepakt en hij stierf één jaar later in het Poolse concentratiekamp Gross-Rosen.