Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 22 (oktober 1993) (nl)Hans Rooseboom: Godfried de Groot

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr22/f01nl/en

Documentatie

Primaire bibliografie

next section

foto's in:

(Brochure) Anatole. Arthur Schnitzler. Nederlandse Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Gijsbrecht van Aemstel. Treurspel van Joost van den Vondel. Nederlandse Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Iwanow. Anton Tsjechow. Nederlande Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Kapitein Brassbounds Bekering. George Bernard Shaw. Nederlandse Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Eerste liefde..?! Paul Osborn, Nederlandse Comedie. Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Macbeth. William Shakespeare, Nederlandse Comedie, z.j.

(Brochure) Koning Oidipoes. Tragedie van Sophokles. Nederlandse Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j.

(Brochure) Programma. Het Nationale Ballet, z.j.

Focus 8 (16 juni 1921) 12, p. 253.

Focus 9 (20 april 1922) 8, p. 179.

Het Leven (1927) 42, p. 1336.

Het Leven (1927) 47, p. 1497.

Focus 15 (26 mei 1928) 11, p. 301-302.

Focus 16 (8juni 1929) 12, p. 321.

Het Leven (1930) 24, p. 781.

Het Leven (1930) 29, p. 940.

Het Leven (1930) 35, p. 1134.

Het Leven (1930) 41, p. 1334.

Focus 18 (6 juni 1931) 12, p. 341.

Focus 20 (2 september 1933) 18, p. 531.

Haarlem's Dagblad 18 november 1933.

Op de Hoogte 30 (1933), p. 167, 299, 388.

Programma van den Kunst-Avond Stadsschouwburg 29 mei 1933, p. 16.

C J . Kelk (samenstelling), Geschenk 1934- inhoudende 12 portretten van Nederlandsche auteurs, Amsterdam (Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels) 1934.

Op de Hoogte 31 (1934), p. 218, 220, 254, 355.

Op de Hoogte 32 (1935), p. 62.

Programmaboekje Clinge Doorenbos' Confetti-Revue in 24 tafereelen, z.j. (ca. 1935).

Programmaboekje Dansavond Gertrud Leistikow, Stadsschouwburg, z.j. (ca. 1935), p. III.

Cosmorama 3 (1937), p. 68.

J.F.L. de Balbian Verster, Het huwelijk van HKHH Prinses Juliana en Prins Bernhard, De feestelijkheden te Amsterdam op den Huwelijksdag (...), Amsterdam 1937, p. 3, 13.

Focus 24 (14 augustus 1937) 17, p. 475.

Haarlem's Dagblad 30 augustus 1937.

De Telegraaf 31 augustus 1937.

Catalogus Nationale Gouden Fotoschouw, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1937, p. 21.

Focus 24 (6 november 1937) 23, p. 648.

H. Brugmans (inl.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) 1938, p. 52, 291, 699, 996, 1060, 1169, 1698 (en mogelijk een onbekend aantal ongesigneerde foto's).

Haarlem's Dagblad 31 augustus 1938.

De Telegraaf 31 augustus 1938.

Nieuw Israelietisch Weekblad 2 september 1938.

Nieuw Israelietisch Weekblad 23 september 1938.

Haarlem's Dagblad 1 juli 1939.

Het Leven (1939) 31a.

Haarlem's Dagblad 31 augustus 1939.

De Telegraaf 31 augustus 1939.

De Telegraaf 29 augustus 1940.

Haarlem 's Dagblad 17 juni 1941.

Haarlem 's Dagblad 2 juli 1941.

Volk en Vaderland 24 april 1942.

Focus 29 (13 juni 1942) 12, p. 233.

Volk en Vaderland 5 maart 1943.

Danskroniek 1 (1946-1947) 3, ongepag.

Pen en penseel, bijzonder nummer van Critisch Bulletin z.j. (1947), pl. 28.

Danskroniek 2 (1947-1948) 1, omslag, p. 64, 69.

Danskroniek 2 (1947-1948) 4/5, p. 93.

Libelle (1950) 6, p. 6.

Danskroniek 5 (1950-1951) 9, p. 95.

Danskroniek 6 (1951-1952) 2, p. 24.

Danskroniek 6 (1951-1952) 8/9, p. 103.

De Telegraaf 19 augustus 1953.

Grote Winkler Prins Encyclopaedie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1954, 6de dr., dl. 18, p. 520.

Theater Jaarboek (1953/'54) 3, p. 55.

(Brochure) Elektra. Tragedie van Sophokles. Holland Festival 1954.

Nederlandse Comedie, Stadsschouwburg Amsterdam, z.j. (1954).

Theater Jaarboek (1954/55) 4, p. 80.

(Brochure) Vera Bondam Solotoneel, z.j. (ca. 1955), p. IV.

Elegance juni/juli 1956, p. 28.

Theater Jaarboek (1956/57) 6, p. 79.

Ben Albach, Het huis op het plein, Amsterdam (Stadsdrukkerij) 1957, p. 144, 146.

Theater Jaarboek (1957/58) 7, p. 80.

Rosita (1959) 29, p. 29.

(Brochure) Stadsschouwburg Amsterdam, 11 maart 1960.

Beatrijs (1960) 18, p. 36.

Bob Wallagh, Portret van Torn Manders, Helmond ('Helmond') z.j. (ca. 1962), na p. 16.

De Telegraaf 2 maart 1963.

Katholieke Illustratie (1964) 46.

Theater Jaarboek (1964/65) 14, p. 91-92.

Theater Jaarboek (1966/67) 16, p. 94.

Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/ Brussel (Elsevier) 1968, 7de dr., dl. 7, p. 371.

Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1975, 7de dr., dl. 20, p. 136.

Wim lbo, En nu de moraal van dit lied, Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret, Amsterdam / Leiden (NRM / Phonogram) 1970, p. 390.

Facetten van vijftigjaar Nederlands toneel 1920-1970, Amsterdam (Moussault) 1970, p. 114.

Nederlands Theater- en Televisie Jaarboek (1972/73) 22, p. 102.

Francesca Hart en Marinus Schroevers (samenstelling), Cinema & Theater, Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1921-1944, Laren N.H. (Skarabee) 1975, p. 33.

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, Hasselt /Den Haag (Heideland-Orbis/Scheltens&Giltay) 1979, dl. 25, p. 294.

Eva van Schaik, Op gespannen voet, Geschiedenis van de Nederlandse theaterdans vanaf 1900, Haarlem (De Haan) 1981, p. 9, 63, 67, 83.

Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1983, 8ste dr., dl. 24, p. 216.

Piet Hein Honig, Acteurs- en kleinkunstenaars-lexicon, 3200 namen uit 100 jaar Nederlands toneel, Diepenveen (Acteurslexicon) 1984.

Honderd jaar Rijksmuseum, 1885-1985, Weesp (Van Holkema & Warendorf) 1985, p. 100.

Vrij Nederland 16 januari 1988.

(Brochure) Govers Only, Amsterdam 1989.

Nederlands Theater Instituut. Nieuwsbulletin (september 1990) 3, p. 2.

R.W.A.M. Cleverens, Als ik mij niet vergis... Sire (III), 'Souvenirs' vanJ.H.F. graaf Dumonceau, opperceremoniemeester en grootmeester van H.M. de Koningin Wilhelmina, Middelburg (Nobles CV.) 1991, p. 6, 104.

Leids Dagblad 19 november 1991.

Vrij Nederland 7 december 1991.

Marc Jonkers e.a. (red.), Hans van Manen: Foto's, feiten, meningen, Amsterdam (Nederlands Instituut voor de Dans) 1992, p. 12.

Vorsten februari 1992, p. 26.

Vorsten juli 1992, p. 26.

NRC Handelsblad 4 november 1992.

in Bedrijfsfotografie:

4 (30 maart 1922) 7, p. 153.

10 (14juli 1928) 14, na p. 362.

11 (4 april 1929) 14, na p. 162.

11 (9 mei 1929) 19, na p. 222.

11 (5 september 1929) 36, na p. 426.

12 (30 mei 1930) 11, p. 203-204.

12 (31 oktober 1930) 22, p. 412.

13 (29 mei 1931) 11, p. 201.

13 (26 juni 1931) 13, p. 241.

13 (24 juli 1931) 15, p. 278.

15 (19 mei 1933) 10, p. 187, 190.

15 (10 juni 1933) 12, p. 228.

16 (10 augustus 1934) 16, p. 283-285.

17 (31 mei 1935) 11, p. 212.

17 (14 juni 1935) 12, p. 223.

19 (10 december 1937) 25, p. 472.

21 (30 juni 1939) 13, p. 246.

in Cinema & Theater.

22 (1942) 18, p. 15.

22 (1942) 21, p. 20.

22 (1942) 25, omslag.

22 (1942) 26, p. 3.

22 (1942) 39, omslag, p. 17

23 (1943) 3, p. 6.

23 (1943) 5, p. 5.

23 (1943) 7, p. 14.

23 (1943) 9, p. 7.

23 (1943) 10, p. 5.

23 (1943) 17, p. 10-11.

23 (1943) 23,p. 19.

23 (1943) 24, p. 16.

23 (1943) 34, p. 8.

23 (1943) 50, p. 10.

24 (1944)3,p.10.

24 (1944) 10, p. 2.

24 (1944) 23, p. 15.

24 (1944) 24, omslag.

24 (1944) 32, p. 4-5.

in Het Tooneel:

14 (december 1928), p. 151.

14 (januari 1929), p. 195, 201.

14 (april 1929), omslag.

15 (januari 1930), omslag.

15 (februari 1930), omslag.

15 (maart 1930), omslag.

15 (april 1930), omslag, p. 253-254.

16 (oktober 1930), omslag.

16 (mei 1931),p. 225.

17 (augustus 1931), omslag.

17 (februari 1932), omslag.

17 (mei 1932), p. 181.

18 (april 1933), omslag.

19 (juli 1933), omslag.

19 (maart 1934), omslag.

19 (april 1934), omslag.

20 (augustus 1934), omslag.

20 (juni 1935), p. 10.

in De Tooneelrevue:

1 (1934-1935) 3, p. 2-3.

1 (1934-1935) 6, p. 16.

1 (1934-1935) 7, p. 16.

2 (1935-1936) 1,ongepag.

2 (1935-1936) 4, ongepag.

2 (1935-1936) 6, ongepag.

2 (1935-1936) 7, ongepag.

2 (1935-1936) 8,ongepag.

3 (1936-1937) 1, ongepag.

3 (1936-1937) 2, ongepag.

3 (1936-1937) 3, ongepag.

3 (1936-1937)4, ongepag.

3 (1936-1937) 5, ongepag.

3 (1936-1937) 6, ongepag.

3 (1936-1937) 7, ongepag.

3 (1936-1937) 8, ongepag.

3 (1936-1937) 9, ongepag.

3 (1936-1937) 10, ongepag.

4 (1937-1938) 1, ongepag.

4 (1937-1938) 2, ongepag.

4 (1937-1938) 3, ongepag.

4 (1937-1938) 6, ongepag.

4 (1937-1938) 7, ongepag.

4 (1937-1938) 9, ongepag.

5 (1938-1939) 1, ongepag.

5 (1938-1939) 2, ongepag.

5 (1938-1939) 5, ongepag.

5 (1938-1939) 7, ongepag.

5 (1938-1939) 10, ongepag.

6 (1939-1940) 1, omslag, ongepag.

6 (1939-1940)2, ongepag.

6 (1939-1940) 3, ongepag.

6(1939-1940)5, ongepag.

6(1939-1940)6, ongepag.

6 (1939-1940) 8, ongepag.

7 (194O-1940) 2, ongepag.

7 (1940-1941) 5, ongepag.

7 (1940-1941) 7, ongepag.

7 (1940-1941) 8, ongepag.

7 (1940-1941)9, ongepag.

7 (1940-1941)1.ongepago.

8 (1941-1942) 1/2, ongepag.

8 (1941-1942) 3, ongepag.

8 (1941-1942)4, ongepag.

8 (1941-1942) 5/6, ongepag.

in De Tooneelspiegel:

1 (1929-1930) 1, p. 13.

1 (1929-1930) 2, omslag, p. 42.

1 (1929-1930) 6, p. 166, 180.

1 (1929-1930) 8, p. 245, 265.

1 (1929-1930) 12, p. 381.

2 (1930-1931) 9, binnenzijde omslag.

5 (1933-1934) 1, p.5.

5 (1933-1934) 6, p. 20.

5 (1933-1934) 12, p. 5.

6 (1934-1935) 2, p. 13.

6 (1934-1935) 3, p. 6-7.

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, Een verdienstelijk fotograaf, in Cinema & Theater (1925) 66.

J.H. de Bois, Foto-Tentoonstelling in het Waaggebouw, in Haarlem’s Dagblad 3juni 1930.

Auteur onbekend, Fotografendag te Amsterdam op dinsdag 16 mei, in De Fotograaf 47 (1933) 20, p. 334, 336.

J.W. Stieneker, Titels. Technische gegevens. Kanttekeningen, in Cosmorama 3 (april 1937) 4, p. 57-59.

Auteur onbekend, Vijf jaar geëischt wegens spionnage, in Algemeen Handelsblad 4 maart 1940.

Auteur onbekend, De spionagezaak te Schiebroek, in Algemeen Handelsblad 18 maart 1940.

Auteur onbekend, Godfried de Groot gearresteerd, in Het Parool 20 juli 1945.

Auteur onbekend, (beschrijving van een foto van Godfried de Groot), in Foto 4 (maart 1949) 3, p. 92.

D. Helfferich, 22 Fotografen en 1 meisje, in Foto 5 (april 1950) 4, p. 121-132.

J.M., Een mooi vrouwenportret mag nooit zielloos zijn!, in Het Vrije Volk 6 november 1954 (met foto).

H.F. van Loon en Jan Punt, Ook Nederland heeft foto-graven. Wij presenteren u: Onze camera adel, in De Telegraaf 19 maart 1960.

Henk van der Meyden, Ik fotografeer met mijn hart, in De Telegraaf 2 maart 1963.

Auteur onbekend, Godfried van de portretten, in De Volkskrant 12 maart 1963.

Frans Boelen, Godfried de Groot: "Er zijn alleen maar mooie mensen, hoe lelijk ze ook zijn", in De Tijd-Maasbode 30 maart 1963 (idem in andere kranten).

Auteur onbekend, Overleden, in De Telegraaf 5 juni 1963.

Auteur onbekend, Godfried de Groot is overleden, in Het Parool 6 juni 1963.

Auteur onbekend, Godfried de Groot overleden, in Het Vaderland 6 juni 1963.

Auteur onbekend, Fotograaf G. de Groot overleden, in Trouw 7 juni 1963.

Hans Dukkers, In memoriam Godfried de Groot, in Mededelingen (NFPV) (1963) 51.

Auteur onbekend, De opvolger van Godfried de Groot fotografeert de vrouw op haar mooist, in Eva 20 juni 1964.

Wim lbo, En nu de moraal van dit lied, Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret, Amsterdam / Leiden (NRM / Phonogram) 1970, p. 620.

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 14-15, 17, 19,76, 94-95,98-99, 100-101, 103-104., 140, 150 (met foto's).

Fred Lammers, Hoffotografie in heden en verleden, in Ons Koningshuis 13 (augustus 1983)27, p. 3-7.

Auteur onbekend (naar een persbericht door Adriaan Elligens), Godfried de Groot, in Photohistorisch Tijdschrift (1987) 2, p. 53.

Hans Vogel, Nederlands enige glamourfotograaf. Portretten van Godfried de Groot tentoongesteld, in Het Parool 4 maart 1987.

Henk van Gelder, De Groot fotografeerde ideale acteurs, in NRC Handelsblad 6 maart 1987.

Auteur onbekend, De Groot was zijn tijd ver vooruit, in Algemeen Dagblad 23 april 1987.

Ingeborg Leijerzapf (red.), Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie, Den Haag (SDU) 1989, p. 157, 160-161, 201 (met foto's).

Ingeborg Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw, Amsterdam (BIS) 1991, p. 15,191-192.

Joost Groeneboer, In het licht van de fotograaf. Een overzicht van de Nederlandse theaterfotografie tot 1940, Amsterdam (Nederlands Theater Instituut / International Theatre & Film Books) 1991, p. 93-96, 110.

Flip Bool, Homo-erotische fotografie in Nederland, in Nieuwsbrief Nederlands Fotoarchief 2 (1992) 2, p. 20-23.

M.J.H. van Rooijen-Buchwaldt, Portfolio / De eerste eeuw hoffotografie in Nederland: 1839-1940, in Maatstaf 40 (november/ december 1992) 11/12, p. 80.

in Bedrijfsfotografie:

Auteur onbekend, De fotografische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 4 (22 juni 1922) 13, p. 283-288.

C.G.L. (= C.G. Leenheer), Nederl. Fotografen Patroons Vereeniging, 8 (2 januari 1926) 1, p. 4-5.

W.v.Z. (= W. van Zanen), De jubileums tentoonstelling van den Nederlandschen Fotografen Kunstkring, 9 (30 juli 1927) 16, p. 383-386.

W.v.Z., Bekroningen jubileumstentoonstelling N.F.K., 9 (30 juli 1927) 16, p. 386-387.

P. Brandsma, Nieuwe leden, 10 (10 maart 1928)5, p. 116.

A.B. (= Adriaan Boer), De derde tentoonstelling der N.F.P.V., 10 (5 mei 1928) 9, p. 239-242.

P. Brandsma, Jaarverslag van den secretaris der N.F.P.V., afdeeling Amsterdam, 11 (14 februari 1929) 7, p. 74-76.

A.B., De tentoonstelling der N.F.P.V. ter gelegenheid van het tweede lustrum, april 1929, 11 (2 mei 1929) 18, p. 207-212.

Auteur onbekend, De handelstentoon stelling der Fa. Boonen & Co. op den N.F.P.V. Fotografendag, 11 (9 mei 1929) 19, p. 221-222.

A.B., Mimosa-Tentoonstelling ter gelegenheid van den Vijfden Fotografendag der N.F.P.V., 12(16 mei 1930) 10, p. 179-181.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 12 (30 mei 1930) 11, p. 195.

A.B., N.F.K. tentoonstelling in Pulchri Studio, Den Haag, 12(19 september 1930) 19, p. 348-350.

Auteur onbekend, Bij de platen, 12 (31 oktober 1930) 22, p. 403.

A.B., De tentoonstelling der N.F.P.V., 13 (1931), p. 198.

A.B., De tentoonstelling der N.F.P.V. (II), 13 (12 juni 1931) 12, p. 217-218

Auteur onbekend, Bij de platen, 13 (26juni 1931) 13, p. 233-234.

Auteur onbekend, Bij de platen, 13 (24 juli 1931) 15, p. 269-270.

Auteur onbekend, De tentoonstelling Fotografendag 1933 te Amsterdam, 15 (19 mei 1933) 10, p. 181-184.

A.B., De tentoonstelling Fotografendag 1933 te Amsterdam (II), 15 (2 juni 1933) 11, p. 203-205.

Auteur onbekend, Bij de platen, 15 (16 juni 1933) 12, p. 219-220.

C.G. Leenheer, "Bekende Landgenooten", 15 (16 juni 1933) 12, p. 232-234.

A.B., Godfried de Groot en zijn nieuwe atelier, 15 (3 november 1933), 22 p. 423-424.

R., Afdeeling Amsterdam [NFPVvergadering], 16 (4 mei 1934) 9, p. 155-157.

A.B., Tentoonstelling "Bekende Landgenooten", 16 (29 juni 1934) 13, p. 220-224.

Jan Stokvis, Bij de platen in dit nummer, 16 (10 augustus 1934) 16, p. 288.

A.B., De N.F.P.V. tentoonstelling in "Pulchri Studio", 17 (14 juni 1935) 12, p. 229-231.

Auteur onbekend, Bij de platen, 19 (10 december 1937) 25, p. 461-462.

Auteur onbekend, Bij de platen in dit nummer, 21 (30 juni 1939) 13, p. 235-236.

in Focus:

A.B., De achtste jaarlijksche tentoonstelling der N.A.F.V., 8 (2 juni 1921) 11, p. 220.

J.C.M. (=J.C. Mol), Indrukken van den Groningsche tentoonstelling, 8 (6 oktober 1921) 20, p. 438.

Auteur onbekend, De wedstrijd Ned. Bond van Fotohandelaren, 9 (23 maart 1922) 6, p. 119-123.

B. (=Adriaan Boer), De negende jaarlijksche Salon, 9 (15 juni 1922) 12, p. 252-255.

A.B., De tiende tentoonstelling van fotowerken te Amsterdam, 11 (15 mei 1924) 10, p. 259-262.

Auteur onbekend, Bij de platen, 18 (6juni 1931) 12, p. 325-326.

Auteur onbekend, Lijst der Hollandsche inzenders op de fotosalon van Klank en Beeld, met geplaatst aantal werken, 19 (30 april 1932) 9, p. 258.

Adr. B. (=Adriaan Boer), De fotokunstsalon van "Klank en Beeld", 19 (30 april 1932) 9, p. 259-262.

T. Haasbroek-Hessels, Kerstsalon der A.A.F.V., 24 (2 januari 1937) 1, p. 11.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 24 (14 augustus 1937) 17, p. 468.

Auteur onbekend, Beknopte analyse der platen in dit nummer, 24 (6 november 1937) 23, p. 642.

Auteur onbekend, Honderd jaren fotografie, 26 (21 januari 1939) 2, p. 45.

Auteur onbekend, 11e Lustrum-Fotoschouw der Nederlandsche A.F.V. Beknopte analyse der platen, 29 (30 mei 1942) 11, p. 227-234.

Lidmaatschappen

NFPV, 1928-1963.

NFK, 1949-1954.

Onderscheidingen

1921 Zilveren medaille, tentoonstelling AFV "Daguerre", Groningen.

1922 Eerste prijs (klasse 4, artistieke portretopnamen), Wedstrijd Ned. Bond van Fotohandelaren.

1927 Vergulde zilveren NFK-plaquette (groep A, portret), NFK jubileumstentoonstelling, Utrecht.

1928 Vierde prijs (electrisch retoucheerapparaat) (portret), tentoonstelling verbonden aan de Derde Fotografendag der NFPV, Amsterdam.

1930 Eerste prijs (portret) en tweede prijs ('Industriewerk'), Mimosa-tentoonstelling (NFPV), Amsterdam.

1931 Eerste prijs (afdeling D, industrie en reclame) en tweede prijs (afdeling A, portret), tentoonstelling verbonden aan de Zesde Fotografendag der NFPV, Amsterdam.

1936 Vergulde zilveren medaille van de BNAFV, Derde Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV), Amsterdam.

1937 Tweede prijs (vergulde zilveren plaquette AAFV), 4de Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV), Amsterdam.

1939 Bronzen plaquette van de AAFV, 5e Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1947 Zilveren Daguerre plaquette, internationale tentoonstelling ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de NFK, Utrecht.

1947 Verzilverde bronzen plaquette AAFV, Negende Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst AAFV, Amsterdam.

1949 Eervolle vermelding en diploma AAFV, Elfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1950 Bronzen plaquette AAFV, Twaalfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

Tentoonstellingen

1921 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Achtste Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken.

1921 (g) Groningen, De Harmonie, Tentoonstelling van fotowerken (AFV "Daguerre").

1922 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Negende Jaarlijksche Tentoonstelling van Fotowerken.

1922 (g) Amsterdam, Gebouw Lux, (fotoselectie van de wedstrijd van Nederlandsche Bond van Fotohandelaren).

1924 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Tiende fotosalon der N.A.F.V.

1927 (g) Utrecht, Jaarbeursgebouw, NFK jubileumstentoonstelling.

1928 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, (tentoonstelling verbonden aan de Derde Fotografendag der NFPV).

1929 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, Tweede Lustrum Tentoonstelling N.F.P.V. (tentoonstelling verbonden aan de Vierde Fotografendag der NFPV).

1930 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, Mimosa-Tentoonstelling (tentoonstelling verbonden aan de Vijfde Fotografendag der NFPV).

1930 (g) Den Haag, Pulchri Studio, Internationale Portret-Tentoonstelling (NFK).

1931 (g) Amsterdam, Odd Fellow House, (tentoonstelling verbonden aan de Zesde Fotografendag der NFPV).

1932 (g) Amsterdam, RAI, Klank en Beeld.

1933 (g) Amsterdam, Gebouw Heystee, (tentoonstelling verbonden aan de Achtste Fotografendag der NFPV).

1934 (g) Amsterdam, Leesmuseum, Bekende Landgenooten (rondreizende tentoonstelling) (NFPV).

1935 (g) Den Haag, Pulchri Studio, (NFPV).

1936 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Derde Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1937 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Nationale Gouden Fotoschouw der N.A.F. V.

1937 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), 4de Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1939 (g) Amsterdam, Hotel Krasnapolsky, (tentoonstelling verbonden aan de Fotografendag der NFPV).

1939 (g) Den Haag, Gemeentearchief, Honderd jaar fotografie.

1939 (g) Amsterdam, Gebouw Leesmuseum, 5e Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1942 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Elfde Lustrum-Fotoschouw der Nederlandsche A.F. V.

1947 (g) Utrecht, Kunstliefde, (internationale tentoonstelling ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de NFK).

1947 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Negende Amsterdamsche Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1949 (g) Den Haag, Pulchri Studio, (NFK).

1949 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Elfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1950 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Twaalfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1951 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Dertiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1978/1979 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1983 (g) 's Gravenzande, Honderd jaar Oranjevorstinnen (rondreizende tentoonstelling door Nederland).

1987 (g), Amsterdam, De Meervaart, Naakt voor de camera 1840-1987.

1987 (e) Amsterdam, Nederlands Theater Instituut.

1989 (g) Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire.

1991 (g) Amsterdam Nieuwe Kerk, Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw (collectie Dutch Photography).

1991/1992 (g) Amsterdam, Nederlands Theater Instituut, In het licht van defotograaf.

Bronnen

Almere, Alexander Trompetter (mondelinge informatie).

Altea (Spanje), Boudewijn en Caroline Kesselring (mondelinge informatie).

Amstelveen, Jo Misdom (mondelinge informatie).

Amstelveen, Erwin Verheijen (mondelinge informatie).

Amsterdam, G. van den Berg (mondelinge informatie).

Amsterdam, Bernard Diamant (mondelinge informatie).

Amsterdam, Mary Dresselhuys (mondelinge informatie).

Amsterdam, Adriaan Elligens (ongepubliceerde doctoraalscriptie kunstgeschiedenis: Frits Geveke, de Nederlandse Fotografen Patroons Vereeniging en de portretfotografie in Nederland tussen beide wereldoorlogen, Rijksuniversiteit Leiden, januari 1988).

Amsterdam, Gemeentearchief (persverzameling, archief Bouw- en woningtoezicht).

Amsterdam, Joost Groeneboer (mondelinge informatie).

Amsterdam, Gerda van Ham (ongepubliceerde doctoraalscriptie kunstgeschiedenis en archeologie: Registratie of verbeelding? Theater verbeeld door het oog van de fotograaf. Bijdragen aan het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse theaterfotografie, Rijksuniversiteit Leiden, mei 1986).

Amsterdam, Kamer van Koophandel (documentatie).

Amsterdam, Merel Laseur (mondelinge informatie).

Amsterdam, W.L. Oosterhuis (mondelinge informatie).

Amsterdam, Eddy Posthuma de Boer (mondelinge informatie).

Amsterdam, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (archief Persgilde).

Amsterdam, kantoor Stadsdeel Rivierenbuurt (archief Bouw- en woningtoezicht).

Amsterdam, kantoor Stadsdeel Zuid (archief Bouw- en woningtoezicht).

Amsterdam, Herbert Sidon Steinbrecher (mondelinge informatie).

Amsterdam, Jan Verbeek (mondelinge informatie).

Amsterdam, Ellen Vogel (mondelinge informatie).

Amsterdam, Hans Vogel (mondelinge informatie).

Blaricum, W.G. Koetsveld en M. Koetsveld-Spaans (mondelinge informatie).

De Bilt, Jaap Stolp (mondelinge informatie).

Den Haag, J.H.A. Bach-Koolen en J.S. Bach (mondelinge informatie).

Den Haag, Koninklijk Huisarchief (documentatie).

Den Haag, Ministerie van Justitie (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, archief Nederlands Beheersinstituut).

Eemnes, Desirée en Harry van Tienen (mondelinge informatie).

Haarlem, Maud Gieske (mondelinge informatie).

Laren, Anton van Munster (mondelinge informatie).

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand (onder andere: ongepubliceerde en onvoltooid gebleven mémoires van Willy Schurman 'Fotografie, een avontuur' en ongepubliceerde compilatie van herinneringen van een naaktmodel van Godfried de Groot uit de jaren dertig van onbekende auteur ('Nudi'), gedeeltelijke kopie in collectie PKL, origineel in particuliere collectie te Overveen).

Londen, Tony Armstrong-Jones (schriftelijke informatie).

Londen, Peter Selby (schriftelijke informatie).

Nuenen, Theo Teuwen (mondelinge informatie).

Oegstgeest, Evert Rodrigo (ongepubliceerde doctoraalscriptie kunstgeschiedenis: De Nederlandse Fotografen Kunstkring: 1949-1970, een archiefonderzoek, Rijksuniversiteit Leiden, december 1979).

San Francisco, mr. H.M. van der Brugh (mondelinge informatie).

Van Nuys (California), Joyce Vanderveen (mondelinge en schriftelijke informatie).

Collecties

Amsterdam, Café Cox.

Amsterdam, Gemeentearchief.

Amsterdam, Joods Historisch Museum.

Amsterdam, Museum Van Loon.

Amsterdam, Rijksprentenkabinet.

Amsterdam, Theater Instituut Nederland.

Baarn, Oranje Museum.

Den Haag, Gemeentearchief.

Den Haag,Haags Gemeentemuseum (afd. muziek).

Den Haag, Koninklijk Huisarchief.

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.

Den Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (archief Erfmann en archief Boendermaker).

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst (collectie Hartkamp).

Haarlem, Stichting Nederlands Foto- & Grafisch Centrum (Spaarnestad Fotoarchief).

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden.

Leusden, Stichting Dunhill Dutch Photography.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Godfried de Groot is niet vrij van auteursrechten. Deze berusten of bij de erfgenaam, Jan Wieling te Amsterdam, of bij Colour Applications (bewijzen ontbreken).