Fotolexicon, 25e jaargang, nr. 40 (december 2008) (nl)Ingeborg Th. Leijerzapf: W.C. van Dijk

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol25/nr40/f02nl/en

Abstract

W.C. van Dijk stond vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw bekend als de Leicaspecialist in Nederland. Ook heeft hij naam gemaakt als schrijver van boeken en artikelen over technische fotografie, kleinbeeld- en kleurenfotografie en minicamera's. In zijn overzichtelijke bedrijfsreportages en heldere productfoto's is een fotograaf te herkennen die de fotografie tot zijn vakgebied maakte in een periode dat de nieuwzakelijke fotografie op zijn hoogtepunt was: de jaren dertig. In de jaren vijftig speelde hij een vooraanstaande rol bij de introductie en popularisering van minicamera's.