Fotolexicon, 25e jaargang, nr. 39 (maart 2008) (nl)Fleur Roos Rosa de Carvalho: Erwin Blumenfeld

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol25/nr39/f02nl/en

Abstract

Erwin Blumenfeld is als fotograaf wereldwijd bekend geworden. Dit gebeurde echter pas na de periode van zeventien jaar die hij in Nederland doorbracht ten tijde van het Interbellum (1918-1936). Deze monografie behandelt uitsluitend zijn periode in Nederland. In zijn autobiografie uit 1975 deed Blumenfeld zijn verblijf in het 'Hollandse moeras' op cynische wijze af als een deprimerende en vruchteloze tijd. Zijn meest positieve opmerkingen betroffen de heerlijke haring en de leuke kinderliedjes. Toch beleefde hij hier, zeker vanaf 1932, zinvolle jaren, omdat hij, dankzij het gebrek aan klandizie in zijn lederwarenwinkel zijn dagen kon besteden aan het op experimentele wijze portretteren van familieleden, bevriende kunstenaars en klanten. In Amsterdam legde Blumenfeld een stevige basis voor zijn latere artistiek, maar vooral ook commercieel succesvolle werk als fotograaf. Zijn experimenteerdrang en de resultaten daarvan zijn uitzonderlijk modern te noemen binnen de context van de Nederlandse fotografiewereld van die tijd.