Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 17 (december 1991) (nl)Hedi Hegeman: Johan Huijsen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr17/f03nl/en

Secundaire bibliografie

N.R.C., Een woordje naar aanleiding van de tentoonstelling der vakfotografen Huijsen & Leenheer, in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in Lux 16 (1905), p. 454-455.

P. Clausing Jr., Tentoonstelling van moderne kunstfotografie in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in Fotografisch Maandschrift 1 (oktober 1905) 2, p. 17-19.

Auteur onbekend, (reactie van de redactie op ingezonden brief van Huijsen en Leenheer), in Fotografisch Maandschrift 1 (november 1905) 3, p. 37.

P. Clausing Jr., Antwoord aan de heeren H. en L., in Fotografisch Maandschrift 1 (november 1905) 3, p. 39-41.

C.M. Dewald, Lezing van den Heer J. Huijsen over Moderne Kunst-Fotografie, den 8en octoberj.1. gehouden te 's-Gravenhage; op uitnodiging van het bestuur van den Nederlandschen Fotografen- Bedienden-bond, in Fotografisch Maandschrift 3 (november 1907), p. 37-40.

C.M. Dewald, Geachte Heer Huijsen, in Fotografisch Maandschrift 3 (juni 1908), p. 149-150.

Laura de Berk, De internationale tentoonstelling van foto-kunst, in Geïllustreerd Weekblad voor Fotografie 15 (8 augustus 1908) 32, p. 249-253.

E.A. Loeb, De man en zijn werk. J. Huijsen, in De Camera 1 (8 januari 1909) 8, p. 145-146.

C.M.D. (= C.M. Dewald), Den heer J. Huysen (naschrift bij ingezonden brief van J. Huijsen), in Fotografisch Maandschrift 4 (1 juni 1909), p. 166-167.

Ambassadrice, Uit Dresden, in De Camera 1 (15 juni 1909) 18, p. 334, 338.

E.A. Loeb, Wat er omgaat, in De Camera 1(15 juni 1909) 18, p. 347-348.

A.B., De Salon der Nederl. Club voor Fotokunst, in De Camera 3 (15 januari 1911) 6, p. 48-50 (met foto's).

Auteur onbekend, De technieken op den Salon der N.C.v.F.K., in De Camera 3 (1 februari 1911) 7, p. 64.

Auteur onbekend, Nederland te Birmingham, in De Camera 3 (1 april 1911) 11, p. 98-99.

Auteur onbekend, Rudolf Dührkoop naar Amerika, in De Camera 3 (15 juli 1911) 19, p. 187.

C.M. Dewald, Mijnheer de redacteur (reactie op brief van J. Huijsen), in Fotografisch Maandschrift 6 (1 augustus 1911) 12, p. 187-189.

P.C., Een museum voor artistieke fotografie, in Fotografisch Maandschrift 7 (1 juni 1912),p. 164-165.

Ernst Loeb, De salon der Nederlandsche Club voor Foto-Kunst, in Lux 23 (1 december 1912) 23, p. 613-616.

Auteur onbekend, Delftsche foto-salon in Amsterdam, in Lux 24 (1 januari 1913) 1, p. 33-34.

Alb. de Haas, Kunstberichten uit Haarlem, Kunst-fotografie, in Onze Kunst 12 (januari/juni 1913) 23, p. 43-44.

Auteur onbekend, Vereenigingsnieuws, in De Camera 5 (1913), p. 132.

Auteur onbekend, Het werk van J. Huijsen, in De Camera 5 (1 augustus 1913) 19, p. 167.

Ing. Bispinck, 'Salon international d'Art Photographique' te Gent, in Lux 24 (12 augustus 1913) 16, p. 370-372.

Auteur onbekend, Salon van Fotokunst te Algiers, in De Camera 5 (1 september 1913) 21, p. 188.

H. de Boer, De Vierde Delftsche Fotosalon, in De Camera 5 (15 oktober 1913) 24, p. 207-209.

Auteur onbekend, Onze platen, in Focus 7 (5 april 1920) 1,p. 2.

A.B., De zevende jaarl. tentoonstelling der N.A.F.V., in Focus 7(19 april 1920) 2, p. 24-26, 36-37.

Auteur onbekend, De levende nationale tentoonstelling van fotowerken te Amsterdam, in De Camera 12 (1 mei 1920) 13, p. 102-106.

Auteur onbekend, Demonstratieavond Gevaert, in De Camera 13(1 december 1920) 3, p. 24.

Auteur onbekend, Vereenigingsnieuws. 'Licht en Schaduw', no. 13, van 1 Mei, in Bedrijfsfotografie 3(12 mei 1921) 10, p. 152-153.

A.B., De achtste jaarlijksche tentoonstelling der N.A.F.V., in Focus 8 (2 juni 1921) 11, p. 218-221.

Auteur onbekend, De Amsterdamsche Foto-salon, in De Camera 13 (i5Juni 1921) 16, p. 122-125.

C.G. Leenheer, 'Barbertje moet hangen', in Bedrijfsfotografie 4. (30 maart 1922) 7, p. 141-146.

Auteur onbekend, Tentoonstelling 'De Mensch', in Focus 9 (1 juni 1922) 11, p. 227-228.

B., De negende jaarlijksche salon, in Focus 9 (15 juni 1922) 12, p. 252-255.

Auteur onbekend, De fotografische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in Bedrijfsfotografie 4 (22 juni 1922) 13, p. 283-288.

G.O. 't Hooft, Notulen van de Algemeene Jaarlijksche op woensdag 27 september 1922,in.Focus 9 (5 oktober 1922) 20, p. 468.

G.O. 't Hooft, Notulen van de Huishoudelijke Vergadering op woensdag 22 november 1922, in Focus 9 (30 november 1922) 24, p. 567-568.

C.G.L., Ned. Fotografen Patroons Vereeniging, in Bedrijfsfotografie 8 (31 juli 1926) 16, p. 368-372.

C.G.L., Een en ander over het Congres der Duitsche fotografen, mede in antwoord aan J. Huijsen, door C.G.L., in Bedrijfsfotografie 8 (28 augustus 1926) 18, p. 417-421.

C.G.L., Ingezonden stukken (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie), in Bedrijfsfotografie 8 (25 september 1926) 20, p. 467-468.

J.W. Boon (voorw.), Veertig jaren fotografie. Gedenkboekje uitgegeven door de Nederlandsche Amateur- Fotografen- Vereeniging ter gelegenheid van haar veertig jarig jubileum 7 sept-5 nov. 1928, Amsterdam 1927, p. 33, 95.

C.G.L., Sluit u aan, in Bedrijfsfotografie 9 (24 september 1927) 20, p. 495.

A.B., De nationale elfde tentoonstelling der N.A.F.V., in Focus 14 (12 november 1927) 23, p. 636-639.

Adr. Boer, Eenige bijzonderheden over Nederlandsche fotografen, in Bedrijfsfotografie 10 (14januari 1928) 1,p. 17-21.

Auteur onbekend, Bij de platen, in Focus 15 (3 maart 1928) 5, p. 121-122.

A.B., De derde tentoonstelling der N.F.P.V, in Bedrijfsfotografie 10 (5 mei 1928) 9, p. 239-242.

A.B., De jaarvergadering der Nederlandsche Fotografen Patroons Vereeniging op 23 april 1929, in Bedrijfsfotografie 11 (9 mei 1929) 19, p. 217-220.

Adr. Boer, Ons vakonderwijs, in Bedrijfsfotografie 11 (4 juli 1929) 27, p. 319-322.

Auteur onbekend, Bij de platen, in Focus 16 (26 oktober 1929) 22, p. 583-584.

W. Roemer Jr., Nederlandsche Fotografen Patroons Vereeniging. Afdeeling Rotterdam, in Bedrijfsfotografie 11 (28 november 1929) 48, p. 563-564.

A.B., N.F.K tentoonstelling in Pulchri Studio, Den Haag, in Bedrijfsfotografie 12 (19 september 1930) 19, p. 348-350.

A.B., Veertigjarigjubileum Jan Amesz., in Bedrijfsfotografie 13 (9januari 1931) i,p. 4-5.

C.G.L., Hutspot. Over de verhoudingen tusschen Vak- en Amateur Fotografie, in Bedrijfsfotografie 13 (6 februari 1931) 3, p. 47-48.

C.G.L., Hutspot. II, in Bedrijfsfotografie 13 (20 februari 1931) 4, p. 62-64.

Adr. Boer, Critiek of kift, in Bedrijfsfotografie 13 (20 maart 1931) 6, p. 101-102.

Bern. F. Eilers, Ingezonden stukken. Naar aanleiding van 'Hutspot'. Geachte Redactie, in Bedrijfsfotografie 13 (20 maart 1931) 6, p. 114.

C.G.L., Ingezonden stukken. Naar aanleiding van 'Hutspot'. Wij hebben ..., in Bedrijfsfotografie 13 (20 maart 1931) 6, p. 114-115.

A.B., Jaarvergadering der N.F.P.V. op dinsdag 19 mei 1931, in het gebouw I.O.O.F., Amsterdam, in Bedrijfsfotografie 13 (29 mei 1931) 11, p. 205.

C.G. Leenheer, Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid der Red.), Waarde Vriend Boer, in Bedrijfsfotografie 13 (29 mei 1931) 11, p. 213-214.

C.G.L., Critiek en "Critiek", of, "wie kaatst moet den bal verwachten", in Bedrijfsfotografie 13 (10 juli 1931) 14, p. 265- 266.

Adr. B., De fotokunstsalon "Klank en beeld", in Focus 19 (30 april 1932) 9, p. 259-262.

C.G.L., Nederlandsche Fotografen Patroons Vereeniging, in Bedrijfsfotografie 14 (17 juni 1932) 12, p. 224.

C. de Jong, Verslag der vergadering gehouden op maandag 15 april 1935. Huijsen over de vervlakking der fotografie. Het Höchheimer procédé gedemonstreerd, in Cosmorama 1 (mei 1935) 5, p. 78.

J.J. Hens, Het Fotografisch Museum, in J. Akkerman, Frits Gerhard en G.A.W. Wagenaar (inl.), Gedenkboek uitgegeven door den Bond van Nederlandsche Amateurfotografen Vereenigingen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan maart 1922-maart 1947, Hengelo 1947, p.46-49.

Aug. Grégoire, Honderd jaar fotografie, Bloemendaal (Focus) 1948, p. 28, 37 (met foto).

M. van Hezel (voorw.), 1919-1959. 40 Jaar N.F.P.V., Utrecht 20 april 1959.

Catalogus tent. Kunstphotographie um 1900, Essen (Museum Folkwang) 1964, p. 43,afb. 27.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 57, 79, 97-98 (met foto's).

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 5-6, 9, 24, 43, 151 (met foto's).

Catalogus tent. Kunstfotografie in Nederland rond 1900, Deurne/Antwerpen (Provinciaal Museum Sterckshof) 1982, ongepag.

Catalogus tent. Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden, Nijmegen (Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan'), 1983, p. 87.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire, Den Haag (SDU) 1989, p. 43, 107, 183 (met foto's).