Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 17 (december 1991) (nl)Hedi Hegeman: Johan Huijsen

To refer to this article use this url: http://journal.depthoffield.eu/vol08/nr17/f03nl/en

Primaire bibliografie

(Brochure) Huijsen en Leenheer. Moderne kunstfotografie, Amsterdam 1904.

Huysen en Leenheer, Geachte Redactie! (ingezonden brief), in Fotografisch Maandschrift 1 (november 1905) 3, p. 35-36.

Huysen en Leenheer, Moderne foto-techniek, in Fotografisch Maandschrift 1 (november 1905) 3, p. 37-39.

Geachte Redactie (ingezonden brief), in Fotografisch Maandschrift 3 (juni 1908), p. 148-149.

Techniek -beoordeeling, in De Camera 1 (14 oktober 1908) 2, p. 23-24, 29.

Open brief aan den heer Idzerda, in Fotografisch Maandschrift 4 (1 juni 1909) 9, p. 165-166.

Domperstaktiek!, in Fotografisch Maandschrift 4 (1 juli 1909) 10, p. 181-182.

Ingezonden stukken. Open brief aan den heer W.H. Idzerda, Commissaris der Afd. Land- en Volkenkunde voor de tentoonstelling te Dresden, in Lux 20 (1909), p. 306- 307.

Gratis vergrootingen (ingezonden), in Fotografisch Maandschrift 5 (1 oktober 1909), p. 35-37.

Geachte redactie! (ingezonden), in Fotografisch Maandschrift 6 (augustus 1911) 12, p. 183-187.

Foto-tochten in donkerst Amsterdam, in De Camera 5 (1 juli 1913) 17, p. 156-157.

Foto-tochten in donkerst Amsterdam, in De Camera 5 (15 juli 1913) 18, p. 163-164.

Een vergissing hersteld, in De Camera 6 (15 juni 1914) 16, p. 163.

(artikelen en foto's), in De Fotograaf ca. 1920-1931.

De kleine baas, in Bedrijfsfotografie 2 (5 juli 1920) 1,p. 31-32.

Geachte redactie (brief) in Bedrijfsfotografie 8 (28 augustus 1926) 18, p. 416-417.

De Nationale Foto Salon, in Focus 13 (6 maart 1926) 5, p. 140.

De Nationale Foto Salon, in Focus 13 (3 april 1926) 7, p. 194.

Geachte redactie (ingezonden stukken), in Bedrijfsfotografie 8 (25 september 1926) 20, p. 465-466.

Het Höchheimer procédé, in Focus 13 (30 oktober 1926) 22, p. 568-570.

Het Höchheimerprocédé (11), in Focus 13 (13 november 1926) 23, p. 596-597.

Techniekbabbeltje, in Bedrijfsfotografie 11 (25 juli 1929) 30, p. 357-358.

Techniekbabbeltje (11), in Bedrijfsfotografie 11 (1 augustus 1929) 31, p. 367-370.

(Advertentie) Vraag en aanbod, in Bedrijfsfotografie 15 (27Januari 1933) 2, p. iv.

Tijdsbeeld, in Cosmorama 1 (juli 1935) 7, p. 99-100.

Foto-forum 18 (ca. juni 1956).

foto's in:

Jaarboek N.C.v.F.K. 1908.

De Camera 1 (8 januari 1909) 8, p. 149-152.

American Photography 4 (maart 1910).

The Amateur Photographer & Photographic News 55 (24 juni 1912) :447, p. 632.

De Camera 5(1913), p. 26.

De Camera 5 (1 augustus 1913) 19, bijlage.

De Camera 6 (1 november 1913) 1, p. 5.

Catalogus tent. Het verdwijnend Amsterdamsch ghetto in beeld, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1916.

Focus 7 (5 april 1920) 1, p. 9-12.

Geïllustreerde Joodsche Post 1920/1922.

De Camera 13 (1 juli 1921) 17, p. 133.

Focus 8 (2juni 1921) 11, p. 228.

Focus 8 (16 juni 1921) 12, p. 254.

FOCUS 9 (15 juni 1922) 12, p. 266.

Focus 15 (3 maart 1928) 5, p. 133.

Bedrijfsfotografie 11 (3 oktober 1929) 40, na p. 474.

Focus 16 (26 oktober 1929) 22, p. 597-600.

Belgisch-Nederlandsche Fotokunst 1934/35, Antwerpen 1935.

(Folder) Leiden Museumstad, Leiden (Stichting Leiden Museumstad) 1982.